Tag Archives: โบราณว่า

โบราณว่า.. ตากระตุก เป็นลางบอกเหตุ

โบราณว่า ตากระตุกเป็นลางบอกเหตุ ขวาร้ายซ้ายดีบ้าง ขวาดีซ้ายร้ายบ้าง งานนี้ #ใบหยกเล่าเรื่อง มีเรื่องมาเล่าถึงความเชื่อนี้ค่ะ

โบราณว่า ผึ้งทำรังในบ้านแล้วโชคดี..จริงหรอ

โบราณเค้าว่ากันว่า มีผึ้งทำรังในบ้านจะมีโชค เป็นลางดี บ่งบอกถึงเรื่องของสุขภาพที่ดี การเงิน และความร่ำรวย ความเชื่อนี้มาจากไหน จริงหรือเปล่า