Tag Archives: Kantana Group

มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ กันตนา กรุ๊ป หลอกชวนสมัครนักแสดงเด็ก

#เตือนภัย ขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ Kantana Group รวมทั้งโลโก้ของบริษัท สร้างกลุ่ม LINE พร้อมเชิญชวนให้สมัครโครงการค้นหานักแสดงเด็ก

เตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้าง Kantana Group

เตือนภัย ขณะนี้ได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ "Kantana Group" รวมทั้งโลโก้ของบริษัท นำไปทำการปลอมอีเมล์