“ประเพณีกราบเจ้าหลวงปู่หิน” จังหวัดมหาสารคาม

กราบเจ้าหลวงปู่หิน

เที่ยวสงกรานต์ที่จังหวัดมหาสารคามแบบชื่นชมวัฒนธรรมกันได้ที่งาน “ประเพณีกราบเจ้าหลวงปู่หิน” จัดเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวตำบลหนองกุง กำหนดจัดงานคือวันที่ 11-12 เมษายน ของทุกปี ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านผือ หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อให้ชาวตำบลหนองกุง และชุมชนใกล้เคียงได้แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลหนองกุง โดยรูปแบบในการจัดงานคือวันที่ 11 เมษายน จะมีการนำองค์พระพุทธรูปหลวงปู่หินมาแห่รอบหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพและชื่นชม ในวันที่ 12 เมษายน จะมีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดและให้เชิญผู้สูงอายุของชาวตำบลหนองกุงทุกท่านมาร่วมงานและให้บุตรหลานได้มาแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อท่านด้วยการรดน้ำขอพรกันค่ะ

วันที่ : 11 – 12 เมษายน 2567 เวลา : 09.00 – 17.00 น.
เทศบาลตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply