ประเพณีผีตาโขน ประเพณีแฟนตาซีแห่งเดียวในโลก

ผีตาโขน

ประเพณีที่ดูตื่นตาตื่นใจ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ นั่นก็คือ ประเพณีผีตาโขน นั่นเองค่ะ เป็นประเพณีที่ถือว่า ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีของจังหวัดเลยค่ะ แล้วประเพณีผีตาโขนมีที่มาอย่างไร วันนี้น้องหยกจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

ประเพณีผีตาโขน เป็นการละเล่นที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อบวงสรวงบูชาติดต่อกับผู้ชมดูการละเล่น คือ วิญญาณผีบรรพชน ที่กลุ่มชนชาติพันธุ์ไท-ลาว เชื่อถือร่วมกันว่าบรรพชน คือ  ต้นตระกูลเผ่าพันธุ์ผู้ที่สร้างบ้านแปงเมือง บรรพชนเมื่อตายเป็นผีไปแล้ว จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าเกรงขาม มีอำนาจที่จะดลบันดาลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองได้นั่นเอง

และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ เพื่อความอุดมสมบูรณ์พูนสุขของบ้านเมือง เมื่อถึงงานบุญประเพณีสำคัญ ๆ ตามฮีตประเพณีนะคะ จะต้องทำการละเล่น เต้นฟ้อนผีตาโขน เพื่อเป็นการเซ่นสรวงบูชา ให้เป็นที่ถูกอกถูกใจแก่ผีบรรพชน และการละเล่นผีตาโขนจึงเป็นการละเล่นที่มีมาแต่โบราณและได้ผ่านการสืบทอดทางพิธีกรรม จากรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งผีตาโขน เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ค่ะ  เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก เป็นชาดกในทางพระพุทธศาสนา ที่ว่าถึง พระเวสสันดร และพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป่ารวมถึงภูติผี ที่อาศัยอยู่ในป่านั้น ได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลัยค่ะ

และประเพณียังคงมีความเชื่อกันว่า สำหรับคนที่เล่นหรือมีการแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป และรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยทำเล่นกันใหม่

ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย ปัจจุบัน ประเพณีผีตาโขนกลายเป็นประเพณี ที่สามารถสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเลย และถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวบ้าน ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมและเรียนรู้วัฒนธรรมสืบต่อไปค่ะ #หยกเล่าเรื่อง #Influencerเล่าเรื่อง