Tag Archives: งานพระยาพิชัยดาบหัก

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญเที่ยวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2567