Tag Archives: ปฎิทินชุมชนแชมเปี้ยน

ประเพณีบุญคูณลาน

วันนี้..ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีให้ทานไฟ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗  ณ วัดพระเขียนไชยมนตรี ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ [...]

บึงบอระเพ็ดคอนเทสต์ เฟสติวัล 2024

เปิดฤดูการท่องเที่ยว กับโปรเจคยักษ์ใหญ่ ของ อบจ.นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กับงาน "บึงบอระเพ็ดคอนเทสต์ เฟสติวัล 2024"