Tag Archives: ประเพณี

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เป็นประเพณีที่กระทำสืบเนื่องมาช้านาน ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอานุภาพของหลวงพ่อโสธร

งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี 

สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี และกราบสักการะพระศรีเมือง องค์หลวงพ่อแก่นจันทน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี และพระบรมสารีริกธาตุ

จากศรัทธาพุทธศาสนาสู่ “ประเพณีปอยส่างลอง”

"ปอยส่างลอง" ประเพณีที่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์เพียงหนึ่งเดียวที่หาพอได้เฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่

ใครรู้จักบ้าง “กี่จี๊” ประเพณีมัดมือ

การมัดมืออยู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นช่วงต้นปี และครั้งที่ 2 จะอยู่ระหว่างกลางปี ซึ่งความหมายเป็นการมัดมือปีใหม่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน