Tag Archives: หงส์

ประเพณีชาวรามัญ งานแห่หงส์ธงตะขาบ

"ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ" จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำในช่วงสงกรานต์ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วของชาวรามัญ