Tag Archives: อบรมทักษะ

อบรมเสริมทักษะ Influencer

โครงการ“ชุมชนแชมเปี้ยน” ขึ้น ภายใต้แนวคิด เปลี่ยน  “คนธรรมดา” ให้กลายเป็น Influencer เพื่อเฟ้นหา Influencer หน้าใหม่ เป็นตัวแทนชุมชนในการผลิต Content โชว์ของดีของเด็ดในพื้นที่ของตัวเอง เป้าหมายคือครอบคลุมทั้ง 77[...]